Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Cung cấp cây giống đinh lăng và thu mua đinh lăng toàn quốc

CUNG CẤP CÂY GIỐNG ĐINH LĂNG CHO DỰ ÁN VÀ 

THU MUA TOÀN QUỐC


Doanh nghiệp chúng tôi đang triển khai dự án cung cấp cây giống đinh lăng và thu mua thành phẩm theo hợp đồng, dự án triển hai là 80ha, giá thu mua hiện nay: thân, Cành củ 35.000, có giá bảo hiểm cho người trồng...Hợp đồng toàn quốc
Để biết thêm chi tiết quý doanh nghiệp, khách hàng vui lòng liên hệ: 091.345.8996/ 0983.910.996

http://caygiongdinhlangduan.blogspot.com/

--------------------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH CUNG ỨNG GIỐNG ĐINH LĂNG
 VÀ BAO TIÊU SẢN PHẨM ĐẦU RA.
PHƯƠNG ÁN 1: Cung ứng cây giống và không bao tiêu: Giá cây giống: 3.000đ - 4.000đ/cây.
(Dành cho các khách hàng không cần ký bao tiêu đầu ra đinh lăng)
PHƯƠNG ÁN 2: Cung ứng cây giống và có bao tiêu: Giá cây giống: 3.000đ – 4.000đ/cây.
-         Quy cách cây giống: Cây đã được ươm tối thiểu 3 tháng, có chiều cao mầm từ 10cm trở lên, đã có rễ và đủ tiêu chuẩn trồng
 Thanh toán tiền cây giống: Thanh toán lần 1: 70% khi ký hợp đồng
                                                           Thanh toán lần 2: 30% khi giao hàng
Thời gian thu mua sản phẩm: Từ năm thứ hai trở đi (tối thiểu 12 tháng)
Giá thu mua sản phẩm: Theo giá thị trường nhưng không thấp hơn 15.000đ/kg sản phẩm bao gồm củ, thân, cành, lá tươi.
HIÊU QUẢ KINH TẾ SƠ BỘ CỦA CÂY ĐINH LĂNG.
1.      Hạch toán chi phí đầu tư trồng đinh lăng: Mật độ 35.000 cây/ha( trồng độc canh).
-         Tiền giống: 4.000 x 35.000 = 140.000.000
-         Tiền phân bón, nhân công ban đầu: 30.000.000
-         Tổng ước tính đầu tư ban đầu: 170.000.000/ha
-         Chăm sóc các năm sau: 20.000.000/ năm
2.       Năng suất bình quân/cây ( thu hoạch từ năm thứ hai cho đến khi thu hoạch toàn bộ,  tối thiểu 03 năm):   Từ 7kg – 10kg/cây( bao gồm: thân, lá và củ).
3. Hiệu quả kinh tế của cây Đinh Lăng:
      -   7.0kg( cả củ và thân cây tươi) x 30.000 gốc còn lại( đã trừ khấu hao những cây chết hoặc cây bệnh) x 15.000đ/kg( giá  tối thiểu cả thân, lá và củ Đinh Lăng) = 3.150.000.000đ/ ha/ 3 năm
      -  Tổng thu : 3.150.000.000đ/ha/3 năm
4. Lợi nhuận kinh tế ước tính 3 năm: Đạt khoảng 2.180.000.000đ/ha/3 năm(đã trừ chi phí).
5. Ghi chú:
- Giá thu mua hiện nay: Thân, Lá và gốc cây 20.000đ – 30.000đ/kg( sản phẩm tươi); Củ: 50.000đ – 100.000đ/kg( củ tươi).

Ngoài ra, chúng tôi còn dành nhiều chương trình ưu đãi cho các khách hàng trồng với số lượng lớn

            Để biết thêm thông tin về loại cây trồng này, xin liên hệ:

Hotline: 091.345.8996/ 0983.910.996


Cây giống đinh lăng cung cấp cho dự án

Dự án cung cấp cây giống đinh lăng và thu mua theo hợp đồng


Tin tốt cho người nông dân!
Doanh nghiệp chúng tôi đang triển khai dự án đinh lăng, thu mua thành phẩm theo hợp đồng, dự án triển khai là 80ha, giá thu mua hiện nay: thân, Cành 35.000, củ: 60 - 150.000, có giá bảo hiểm cho người trồng...Hợp đồng toàn quốc. Người dân có thể tự mua giống bên ngoài hoặc mua giống tại công ty!
Để biết thêm chi tiết quý doanh nghiệp, khách hàng vui lòng liên hệ: 091.345.8996/ 0983.910.996
https://www.facebook.com/dinhlangduan100ha
https://web.facebook.com/duantrongdinhlang/

                                   -----------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH CUNG ỨNG GIỐNG ĐINH LĂNG
 VÀ BAO TIÊU SẢN PHẨM ĐẦU RA.
PHƯƠNG ÁN 1: Cung ứng cây giống và không bao tiêu: Giá cây giống: 3.500đ - 4.000đ/cây.
(Dành cho các khách hàng không cần ký bao tiêu đầu ra đinh lăng)
PHƯƠNG ÁN 2: Cung ứng cây giống và có bao tiêu: Giá cây giống: 3.500đ – 4.000đ/cây.
-         Quy cách cây giống: Cây đã được ươm tối thiểu 3 tháng, có chiều cao mầm từ 10cm trở lên, đã có rễ và đủ tiêu chuẩn trồng
 Thanh toán tiền cây giống: Thanh toán lần 1: 70% khi ký hợp đồng
                                               Thanh toán lần 2: 30% khi giao hàng
Thời gian thu mua sản phẩm: Từ năm thứ hai trở đi (tối thiểu 12 tháng)
Giá thu mua sản phẩm: Theo giá thị trường nhưng không thấp hơn 15.000đ/kg sản phẩm bao gồm củ, thân, cành, lá tươi.
HIÊU QUẢ KINH TẾ SƠ BỘ CỦA CÂY ĐINH LĂNG.
1.      Hạch toán chi phí đầu tư trồng đinh lăng: Mật độ 35.000 cây/ha( trồng độc canh).
-         Tiền giống: 4.000 x 35.000 = 140.000.000
-         Tiền phân bón, nhân công ban đầu: 30.000.000
-         Tổng ước tính đầu tư ban đầu: 170.000.000/ha
-         Chăm sóc các năm sau: 20.000.000/ năm
2.       Năng suất bình quân/cây ( thu hoạch từ năm thứ hai cho đến khi thu hoạch toàn bộ,  tối thiểu 03 năm):   Từ 7kg – 10kg/cây( bao gồm: thân, lá và củ).
3. Hiệu quả kinh tế của cây Đinh Lăng:
      -   7.0kg( cả củ và thân cây tươi) x 30.000 gốc còn lại( đã trừ khấu hao những cây chết hoặc cây bệnh) x 15.000đ/kg( giá  tối thiểu cả thân, lá và củ Đinh Lăng) = 3.150.000.000đ/ ha/ 3 năm
      -  Tổng thu : 3.150.000.000đ/ha/3 năm
4. Lợi nhuận kinh tế ước tính 3 năm: Đạt khoảng 2.180.000.000đ/ha/3 năm(đã trừ chi phí).
5. Ghi chú:
- Giá thu mua hiện nay: Thân, Lá và gốc cây 20.000đ – 30.000đ/kg( sản phẩm tươi); Củ: 50.000đ – 100.000đ/kg( củ tươi).
            Để biết thêm thông tin về loại cây trồng này, xin liên hệ:

CTY TNHH HOÀNG NINH XỨ NGHỆ

Hotline: 091.345.8996/ 0983.910.996